«Կարինա» ընկերության կոնտակտային տվյալները

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «Karina TRADING » (Կարինա Թրեյդինգ)
ՀՎՀ։ 600400535687
ԲՆՀ։ 040840000719
ԱՆԿ (թենգե)։ KZ19470398033467913
ԱՆԿ (USD): KZ439470840000004214
ԱՆԿ (EURO): KZ989470978202070872
ԻՆԿ (RUB): KZ589470810014160174 ԲԸ ԴԲ „Alfa-Bank“
ԲՆԿ: ALFAKZKA
ԱԱՀ վկայականը: սերիա 60001 No 0031409, տրված 11.08.2012թ.
Գրասենյակը: 050014 ք. Ալմաթի, Կազիբաեւի փող. թիվ 264ա
Փոստային առաքումների հասցեն:
050014 ք. Ալմաթի, Կազիբաեւի փող. թիվ 264ա
Կոնտակտային հեռախոսահամար: +7 (727) 384-17-18
Կոնտակտային հեռախոսահամար: +7 (727) 384-17-77
Կոնտակտային հեռախոսահամար: +7 (727) 377-81-84
E-mail: info@karina.kz
www: http://www.karina.kz
E-mail (բողոքների եւ առաջարկությունների համար)` agasi@zavaryan.com