Habarlaşmak üçin belgiler

“Karina Paper” JÇJ (Karina Пейпа)
SBB (salgyt töleýjiniň bellige alyş belgisi): 
BIB (biznes-idetifikasiýa belgisi): 020940004305
MIIK (müşderiniň indiwidual idetifikasiýa kody – h/h) (teňňe): KZ71722S000008667357
MIIK (USD): KZ46722S000014030743
MIIK (EURO): KZ02722S000013866829
MIIK (RUB): KZ68722S000014302335
PJ  “Kaspi Bank”
BIK: CASPKZKA
GTS boýunça Şahadatnama: 01.12.2009 ý. senesinde berilen, seriýa 60001 № 0031410

Hukuk salgysy: 050014, Almaty ş., Kazybaýew köç., 264 a.
Hakyky salgysy (hat alyşmak üçin):
050014, Almaty ş., Kazybaýew köç., 264 a.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +7 (727) 384-17-18
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +7 (727) 384-17-77
Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +7 (727) 377-81-84
E-mail: info@karina.kz 
WWW: http://www.karina.kz

E-mail: (şikaýatlar we teklipler üçin): agasi@zavaryan.com